Chế phẩm sinh học EMGRO

70.000

Chế phẩm sinh học EMGRO là dòng chế phẩm EM gốc dạng dịch. Chế phẩm sinh học trong nông nghiệp EMGRO được ứng dụng rộng rãi trong chăn nuôi và trồng trọt

Các nhóm vi sinh vật chính có trong EMGRO: Lactic, Bacilllus ( lactobacillus), Nấm men,Vi sinh vật quang hợp, Nấm sợi …

Danh mục: