Chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu EMZEO

30.000 25.000

Chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu EMZEOchế phẩm vi sinh chuyên dùng để làm đệm lót sinh học, khử mùi hôi chuồng trại chăn nuôi, xử lý nước thải, bùn thải, biogas … EMZEO chuồng trại – Chăn nuôi không mùi hôi tốt nhất hiện nay!