EMZEO CHĂN NUÔI

25.000

EMZEO chăn nuôi là chế phẩm vi sinh chuyên dùng để làm đệm lót sinh học, khử mùi hôi chuồng trại chăn nuôi, xử lý nước thải, bùn thải, biogas … EMZEO chăn nuôi chuyên xử lý môi trường chuồng trại – Chăn nuôi không mùi hôi tốt nhất hiện nay!