Showing all 10 results

Giảm giá!

Chế phẩm vi sinh

CHẾ PHẨM EM GỐC – EM1

120.000 100.000
Giảm giá!

Chế phẩm vi sinh

CHẾ PHẨM EMZEO

35.000 30.000
Giảm giá!

Chế phẩm vi sinh

Chế phẩm sinh học EMGRO

120.000 100.000
30.000
Giảm giá!
30.000 25.000
Giảm giá!
250.000 200.000
Giảm giá!
35.000 30.000
30.000
Giảm giá!

Chế phẩm vi sinh

Nấm Trichoderma Bacillus

35.000 30.000
Giảm giá!
55.000 50.000