TIN TỨC TỔNG HỢP

 • SỰ KHÁC NHAU GIỮA PHÂN VI SINH VÀ PHÂN HÓA HỌC 1
  in

  SỰ KHÁC NHAU GIỮA PHÂN VI SINH VÀ PHÂN HÓA HỌC

  SỰ KHÁC NHAU GIỮA PHÂN VI SINH VÀ PHÂN HÓA HỌC >> PHÂN VI SINH LÀ GÌ? Phân vi sinh Phân hoá học Đây là các VSV sống Đây là các chất hoá học Cung cấp chất dinh dưỡng hữu cơ từ từ và kéo dài Cung cấp chất dinh dưỡng hoá học với khối […] More

 • PHÂN VI SINH LÀ GÌ? CÁC LOẠI PHÂN VI SINH 2
  in

  PHÂN VI SINH LÀ GÌ? CÁC LOẠI PHÂN VI SINH

  PHÂN VI SINH LÀ GÌ? Phân vi sinh là Phân bón sinh học chứa các vi sinh vật hữu ích cho cây trồng như vi sinh vật cố định đạm (cố định ni tơ), vi sinh vật phân giải lân và kích thích sinh trưởng Có nhiều loại phân vi sinh khác nhau, nhưng điểm […] More

 • CHỨC NĂNG VÀ ĐẶC TÍNH CỦA ĐẤT 3
  in

  CHỨC NĂNG VÀ ĐẶC TÍNH CỦA ĐẤT

  CHỨC NĂNG VÀ ĐẶC TÍNH CỦA ĐẤT Trước khi có sinh vật (thực vật), hành tinh ta chỉ có đá và nước. Sau khi có sinh vật, đất mặt bắt đầu hình thành. Đất mặt là kết quả hoạt động của chất hữu cơ, Vi sinh vật, đá (vô cơ), nước và không khí. Đất […] More

 • PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG 4
  in

  PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG

  PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG Từ giữa thế kỷ 20 trở về trước, nông nghiệp trên thế giới đi theo hướng tự nhiên: cây trồng được bón bằng phân hữu cơ (phân chuồng, phân xanh), không sử dụng bất cứ loại thuốc trừ sâu hóa học nào, thiên dịch (sâu có lợi) và sâu […] More

 • PHÂN Ủ HOÀN THIỆN VÀ PHÂN Ủ CHƯA HOÀN THIỆN 5
  in

  PHÂN Ủ HOÀN THIỆN VÀ PHÂN Ủ CHƯA HOÀN THIỆN

  CÁCH PHÂN BIỆT PHÂN Ủ HOÀN THIỆN VÀ PHÂN Ủ CHƯA HOÀN THIỆN Có sự khác biệt rất rõ ràng giữa phân ủ hoàn thiện và phân ủ chưa hoàn thiện. Sẽ là rất lãng phí nếu dành thời gian và công sức làm phân ủ mà không ủ cho chín hẳn, đúng chất lượng. Hơn […] More

 • CÔNG THỨC Ủ PHÂN HỮU CƠ 6
  in

  CÔNG THỨC Ủ PHÂN HỮU CƠ

  CÔNG THỨC Ủ PHÂN HỮU CƠ – MỘT SỐ CÔNG THỨC TỔ HỢP NGUYÊN LIỆU THÔ ĐỂ Ủ PHÂN Phế phẩm từ sản xuất nông nghiệp có rất nhiều loại khác nhau. Ủ phân một loại nguyên liệu duy nhất sẽ không đảm bảo chất lượng phân ủ – phân hữu cơ. Phân hữu cơ […] More

 • QUY TRÌNH SẢN XUẤT PHÂN Ủ - PHÂN HỮU CƠ 7
  in

  QUY TRÌNH SẢN XUẤT PHÂN Ủ – PHÂN HỮU CƠ

  HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH SẢN XUẤT PHÂN Ủ – PHÂN HỮU CƠ BẰNG CHẾ PHẨM SINH HỌC – CHẾ PHẨM VI SINH EM TỪ BÙN THẢI Phân ủ dùng để tăng hàm lượng mùn trong đất, làm tăng hiệu quả sử dụng của đất Sản xuất phân ủ – Sản xuất phân hữu cơ từ phế […] More

 • VAI TRÒ CỦA VI SINH VẬT TRONG QUÁ TRÌNH Ủ PHÂN 9
  in

  VAI TRÒ CỦA VI SINH VẬT TRONG QUÁ TRÌNH Ủ PHÂN

  VAI TRÒ CỦA VI SINH VẬT TRONG QUÁ TRÌNH Ủ PHÂN Như ta thấy, vi sinh vật giữ vai trò quyết định trong quá trình ủ phân. Không có sự tham gia của vi sinh vật, rác thải không chuyển thành mùn để nuôi cây và cải tạo đất. Các vi sinh vật này có […] More

 • PHÂN Ủ LÀ GÌ? 10
  in

  PHÂN Ủ LÀ GÌ?

  PHÂN Ủ LÀ GÌ? Phân ủ là sản phẩm cuối cùng của quá trình phân giải rác thải hữu cơ như cỏ, rơm rạ, trấu, mùn cưa, mẩu gỗ vụn, phế thải thức ăn … nhờ vi sinh vật. Bón phân ủ cho cây là cách tiết kiệm nhất để trả lại cho đất chất […] More

Back to Top
Close