Hiển thị tất cả 9 kết quả

40.000
-14%
30.000
-17%
25.000
-14%
30.000
30.000
100.000
25.000
-9%
50.000

EMZEO LÀ CHẾ PHẨM SINH HỌC DO CÔNG TY TNHH SINH HỌC ĐỨC BÌNH NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT ĐỘC QUYỀN

EMZEO LÀ CHẾ PHẨM EM GỐC DẠNG BỘT, ĐƯỢC ỨNG DỤNG RỘNG RÃI TRONG NÔNG NGHIỆP, THỦY SẢN VÀ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG

ỨNG DỤNG CỦA CHẾ PHẨM EMZEO TRONG NÔNG NGHIỆP
– Ủ RÁC THẢI HỮU CƠ, PHÂN CHUỒNG, PHÂN XANH, RƠM RẠ, VỎ LẠC, VỎ CÀ PHÊ … LÀM PHÂN BÓN

– KHỬ MÙI HÔI PHẾ THẢI HỮU CƠ

– THỦY PHÂN ĐẠM SINH HỌC; THỦY PHÂN CÁ, ĐẬU NÀNH, BÁNH DẦU, TRÙN QUẾ

– EMZEO Ủ PHÂN KẾT HỢP VỚI TRICHODERMA LÀ BỘ ĐÔI ỨNG DỤNG CHO NÔNG NGHIỆP TỐT NHẤT HIỆN NAY

ỨNG DỤNG CỦA CHẾ PHẨM EM TRONG CHĂN NUÔI

– KHỬ MÙI HÔI CHUỒNG TRẠI CHĂN NUÔI LỢN, BÒ, GÀ, DÊ, THỎ …

– LÀM ĐỆM LÓT SINH HỌC

– XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI, LÒ MỔ, CỐNG RÃNH

– CHỐNG ĐẦY VÀ KHỬ MÙI HÔI HẦM BIOGAS