MEN Ủ CÁ EMZEO

30.000

Men ủ cá emzeo là dòng chế phẩm vi sinh vật có chức năng thủy phân protein, dinh dưỡng của cá thành chất dễ tiêu hóa cho cây trồng và khử sạch mùi hôi sinh ra trong quá trình ủ phân cá

Cách ủ cá làm phân đạm cá bón cây sử dụng men ủ cá emzeo tạo ra dòng phân cá vi sinh bón cây tốt nhất hiện nay

 

 

 

 

 

 

Danh mục: , Từ khóa: