Nấm Trichoderma Bacillus

20.000

Nấm trichoderma bacillus là dòng sản phẩm chứa 2 nhóm vi sinh vật là trichoderma sp bacillus sp, với hoạt lực vi sinh vật rất mạnh và mật độ vi sinh vật cao, có hàng tỉ vi sinh vật có trong 1 gram chế phẩm. Đây là dòng sản phẩm chuyên dùng để ủ phân, cải tạo đất, đối kháng nấm bệnh … của Trung tâm phân phối chế phẩm sinh học

Bảng giá

  • Loại 200gr giá 20k/gói, 1 thùng 60 gói
  • Loại 1kg giá 75k/gói, 1 thùng 20 gói